ROMANOVNA Mariya

Female Abt 1543 -


Generations:      Standard    |    Compact    |    Vertical    |    Text    |    Register    |    Tables    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  ROMANOVNA Mariya was born about 1543 in Moskva, Russia.

  Family/Spouse: SHESTOV Ivan Vasilevich. Ivan was born about 1539 in Moskva, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]

  Children:
  1. 2. SHESTOVA Kseniya Marfa Ivanovna  Descendancy chart to this point was born about 1565 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 26 Jan 1631.


Generation: 2

 1. 2.  SHESTOVA Kseniya Marfa Ivanovna Descendancy chart to this point (1.Mariya1) was born about 1565 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 26 Jan 1631.

  Kseniya married ROMANOV Fedor Filaret Nikitich in 1585 in Of, Moskva, Moskva, Russia. Fedor (son of ROMANOV-YUREV Nikita Nifont Romanovich and GORBATAYA Feodosiya Aleksandrovna Princess) was born about 1565 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 1 Oct 1633 in Novospasskij Con, Moskva, Moskva, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]

  Children:
  1. 3. ROMANOV Boris Fedorovich  Descendancy chart to this point was born about 1586 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 29 Nov 1592.
  2. 4. ROMANOV Nikita Fedorovich  Descendancy chart to this point was born about 1588 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1597.
  3. 5. ROMANOV Lev Fedorovich  Descendancy chart to this point was born about 1589 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1597.
  4. 6. ROMANOV Ivan Fedorovich  Descendancy chart to this point was born about 1594 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 7 Jul 1599.
  5. 7. RUSSIA Mikhail, Czar Of  Descendancy chart to this point was born on 12 Jul 1596 in Moskva, Moskva, Russia; died on 13 Jul 1645 in Moskva, Moskva, Russia.
  6. 8. ROMANOVA Tatyana Fedorovna  Descendancy chart to this point was born about 1597 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Jul 1611.


Generation: 3

 1. 3.  ROMANOV Boris Fedorovich Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born about 1586 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 29 Nov 1592.

 2. 4.  ROMANOV Nikita Fedorovich Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born about 1588 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1597.

 3. 5.  ROMANOV Lev Fedorovich Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born about 1589 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1597.

 4. 6.  ROMANOV Ivan Fedorovich Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born about 1594 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 7 Jul 1599.

 5. 7.  RUSSIA Mikhail, Czar Of Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 12 Jul 1596 in Moskva, Moskva, Russia; died on 13 Jul 1645 in Moskva, Moskva, Russia.

  Mikhail, married STRESHNEVA Evdokiya Lukyanovna, Czarine of Russia on 5 Feb 1626 in Moskva, Moskva, Russia. Evdokiya (daughter of STRESHNEV Lukjan Stefanovich and VOLKONSKAYA Anna Konstantinovna) was born in 1608 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 18 Aug 1645 in Of Moskva, Moskva, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]

  Children:
  1. 9. RUSSIA Irina, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 22 Apr 1627 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 8 Feb 1678.
  2. 10. RUSSIA Pelageya Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 17 Apr 1628 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 25 Jan 1629.
  3. 11. OF RUSSIA Alexis I Michaylovich  Descendancy chart to this point was born on 20 Mar 1629 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 30 Jan 1676 in , Moskva, Moskva, Russia; was buried in Archangel Cathedral, Moskva, Moskva, Russia.
  4. 12. RUSSIA Anna, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 14 Jul 1630 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 29 Oct 1692.
  5. 13. RUSSIA Marfa, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 19 Aug 1631 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1632.
  6. 14. RUSSIA Ivan, Grand Duke Of  Descendancy chart to this point was born on 1 Jun 1633 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 10 Jan 1639.
  7. 15. RUSSIA Sofiya, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 14 Sep 1634 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 23 Jun 1636.
  8. 16. RUSSIA Tatyana, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 5 Jan 1636 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 24 Aug 1706.
  9. 17. RUSSIA Evdokiya, Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 10 Feb 1637 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 10 Feb 1637.
  10. 18. RUSSIA Vasilij, Grand Duke Of  Descendancy chart to this point was born on 14 Mar 1639 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 25 Mar 1639.

 6. 8.  ROMANOVA Tatyana Fedorovna Descendancy chart to this point (2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born about 1597 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Jul 1611.


Generation: 4

 1. 9.  RUSSIA Irina, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 22 Apr 1627 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 8 Feb 1678.

 2. 10.  RUSSIA Pelageya Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 17 Apr 1628 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 25 Jan 1629.

 3. 11.  OF RUSSIA Alexis I Michaylovich Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 20 Mar 1629 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 30 Jan 1676 in , Moskva, Moskva, Russia; was buried in Archangel Cathedral, Moskva, Moskva, Russia.

  Alexis married MILOSLAVSKAYA Mariya Ilyanovna on 16 Jan 1648 in , Moskva, Moskva, Russia. Mariya (daughter of MILOSLAVSKIJ Ilya Daniilovich and NARBEKOVA Ekaterina Fedorovna) was born in 1625 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 3 Mar 1669 in , Moskva, Moskva, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]

  Children:
  1. 19. RUSSIA (ROMANOV) Dmitrij Alekseevich Grand Duke Of  Descendancy chart to this point was born on 22 Aug 1648 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 5 Oct 1649.
  2. 20. RUSSIA (ROMANOV) Evdokiya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 17 Feb 1650 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 10 Mar 1712.
  3. 21. RUSSIA (ROMANOV) Marfa Margarita Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 26 Aug 1652 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 19 Jul 1707.
  4. 22. RUSSIA (ROMANOV) Aleksej Alekseevich Grand Duke Of  Descendancy chart to this point was born on 5 Feb 1654 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 17 Jan 1670.
  5. 23. RUSSIA (ROMANOV) Anna Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 23 Jan 1655 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 9 May 1659.
  6. 24. RUSSIA (ROMANOV) Sofiya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 17 Sep 1657 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 3 Jul 1704 in Novodevichy, Convent, , Russia.
  7. 25. RUSSIA (ROMANOV) Ekaterina Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 26 Nov 1658 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 1 May 1718.
  8. 26. RUSSIA (ROMANOV) Mariya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 18 Jan 1660 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 9 Mar 1723 in , St. Petersburg, St. Petersburg, Russia.
  9. 27. RUSSIA (ROMANOV) Fedor III Alekseevich Czar Of  Descendancy chart to this point was born on 30 May 1661 in , Moskva, Moskva, Russia; died on 27 Apr 1682 in , Moskva, Moskva, Russia; was buried in Archangel Cathedral, Moskva, Moskva, Russia.
  10. 28. RUSSIA (ROMANOV) Feodosiya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 28 May 1662 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 14 Dec 1713.
  11. 29. RUSSIA (ROMANOV) Semen Alekseevich Grand Duke Of  Descendancy chart to this point was born on 3 Apr 1665 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 19 Jul 1669.
  12. 30. RUSSIA Ioann V Alekseevich Czar Of  Descendancy chart to this point was born on 27 Aug 1666 in , Moskva, Moskva, Russia; died on 29 Jan 1696; was buried in Archangel Cathedral, Moskva, Moskva, Russia.
  13. 31. RUSSIA (ROMANOV) Evdokiya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 26 Feb 1669 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 28 Feb 1669.

  Alexis married NARYSHKINA Natalya Kirillovna, Czarina of Russia in 1671 in Moskva, Moskva, Russia. Natalya (daughter of NARYSHKIN Kirill Polukhtovich and LEONTEVA Anna Leontevna) was born on 22 Aug 1651 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 25 Jan 1694 in Of Moskva, Moskva, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]

  Children:
  1. 32. OF RUSSIA Peter I "The Great"  Descendancy chart to this point was born on 30 May 1672 in Moskva, Russia; was christened on 29 Jun 1672 in Chudov Monastery, Moskva, Moskva, Russia; died on 28 Jan 1725 in St. Petersburg, Russia; was buried on 8 Mar 1725 in Peter And Paul Cathedral, St. Petersburg, Russia.
  2. 33. RUSSIA (ROMANOV) Natalya Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 22 Aug 1673 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 18 Jun 1716.
  3. 34. OF RUSSIA Natalia  Descendancy chart to this point was born in 1674 in Russia; died in 1716.
  4. 35. RUSSIA (ROMANOV) Feodora Alekseevna Grand Duchess Of  Descendancy chart to this point was born on 4 Sep 1674 in Of, Moskva, Moskva, Russia; died on 28 Nov 1677.

 4. 12.  RUSSIA Anna, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 14 Jul 1630 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 29 Oct 1692.

 5. 13.  RUSSIA Marfa, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 19 Aug 1631 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 21 Sep 1632.

 6. 14.  RUSSIA Ivan, Grand Duke Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 1 Jun 1633 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 10 Jan 1639.

 7. 15.  RUSSIA Sofiya, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 14 Sep 1634 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 23 Jun 1636.

 8. 16.  RUSSIA Tatyana, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 5 Jan 1636 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 24 Aug 1706.

 9. 17.  RUSSIA Evdokiya, Grand Duchess Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 10 Feb 1637 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 10 Feb 1637.

 10. 18.  RUSSIA Vasilij, Grand Duke Of Descendancy chart to this point (7.Mikhail,3, 2.Kseniya2, 1.Mariya1) was born on 14 Mar 1639 in Of Moskva, Moskva, Russia; died on 25 Mar 1639.
Quick Links

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.